Katodinen suojaus: Putkistojen, säiliöiden, laivojen, teräsrakenteiden, betoniterästen suojaamiseen.
Anodinen suojaus: Happosäiliöiden, lipeäkiertojen suojaamiseen.
Kasvuston esto:
Jäähdytysvesikiertojen puhtaanapito foulingista.
Sähköflokkaus:
Laskeuman tehostaminen partikkelin pintavarausta muuttamalla.
Anti-scaling:
Pintojen puhtaanapito esim. reaktoreissa sähkökemiallisesti.

Leion Oy on kehittänyt uudentyyppisen anodin laivojen rungon ulkopuoliseen suojaukseen, joka mahdollistaa merkittävät säästöt asennus- ja huoltotöissä. Leion Oy:n kehittämä ohjauselektroniikka perustuu ns. hajautettuihin ”älykkäisiin” tehoyksiköihin, kenttämittaustiedon varhaiseen digitalisointiin ja moduulirakenteeseen. Leion ohjausjärjestelmä on suunniteltu nimenomaan korroosionestoa varten, ilman kompromisseja. Betoniterästen ja maanalaisten putkistojen suojauksissa ohjausjärjestelmämme käyttää ns. IR-vapaata mittaustietoa ja tekee standardin mukaiset testit automaattisesti. 

Inhibiitit: Leion Oy kehittää ja valmistaa kotimaisia, myrkyttömiä yhdistelmäinhibiittejä, jotka räätälöidään asiakkaan tarpeisiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. vesi-, glykoli-, suolavesikierrot erilaisissa lämmitys- ja jäähdytyspiireissä.

Satamarakenteet: Ponttiseinät, teräspilarit ja betorakenteet ovat tyypillisiä suojauskohteita satamissa.Katodisten suojausten järjestelmien toteutuksessa satramissa tulee huomioida ankarat ilmasto-olosuhteet, mm pakkasenkesto jopa -30 astetta.

Pintojan puhtaanapito, Anti-Fouling: sähköinen kasvustonestojärjestelmä. Paljon käytetty menetelmä etenkin laivoilla. Sähköinen puhtaanapito ylläpitää lämmönvaihtimien tehoa ja ehkäisee kasvuston aiheuttamaa korroosiota.

Muut sähkökemialliset menetelmät: Saostuksen kiihdyttäminen tai estäminen sähkökemiallisesti, prosessien tehostaminen. Luonnonvesien käsittely humuksesta ja epäpuhtauksista voidaan totetuttaa sähkökemiallisesti. Tämäntyyppiset järjestelmät toteutetaan alkaen prosessin tutkimisesta, edeten kokeisiin ja testeihen, sekä varsinaisen järjestelmän suunnitteluun.

Konsultointi, vikadiagnostiikka, huollot: Käytössämme on nykyaikaiset välineet korroosiotilanteen ja ongelmien selvittämiseen. Maanalaisten putkilinjojen tutkimuksista meillä on pitkä kokemus, käytämme normaalien käsimittarien lisäksi ns. CIPS-menetelmää, korroosiokuponkeja, sekä tarvittaessa aaltomuotoanalysaattoria suojauksen tason selvittämiseen.