Katodinen suojaus on yleisin sähkökemiallinen menetelmä korroosionestoon. Se voidaan toteuttaa joko uhrautuvilla anodeilla, tai ns. ulkoisen virtalähteen menetelmällä (ICCP). Katodista suojausta käytetään mm. laivojen rungon vedenalaisten osien suojaamiseen, erilaisten säiliöiden ja putkistojen ulko- ja sisäpuoliseen suojaukseen, sekä mm. betoniterästen suojaamiseen agressiiviselta korroosiolta merivedessä ja parkkihalleissa, joihin kantautuu tiesuolaa.
Periaatteessa kaikki korroosio, joka tapahtuu vedessä, maassa, betonissa tai missä hyvänsä valiaineessa (paitsi ilmassa) voidaan estää katodisesti. Suljettujen vesikiertojen korroosiota voidaan estää korroosioinhibiittien avulla.
Joskus korroosioestoon ei tarvita laitetta tai kemikaalia, materiaalin valinta tai pieni muutos vesijärjestelmässä voi ehkäistä korroosion.
Korrosioneston lisäksi Leion Oy kehittää ja valmistaa muita sähkökemiallisia ratkaisuja mm. pintojen puhtaanapitoon sekä prosessien tehostamiseen. Esim merivesikiertoisten jäähdytysjärjestelmien kasvustonesto laivoilla tai teollisuuden järjestelmissä voidaan toteuttaa sähköisesti.