Toiminta-ajatus ja tavoite

Leion Oy tarjoaa asiakasyrityksilleen sähkökemiallisia ratkaisuja korroosion ehkäisyyn ja kemiallisten prosessien tehostamiseen.  Korroosion ehkäisy tarkoittaa pienempiä kunnossapitokustannuksia ja korvausinvestointien lykkääntymistä.
Edistämme asiakkaidemme oman toiminnan ennakoitavuutta, suunnitelmallisuutta ja turvallisuutta vähentämällä odottamattomia ja hallitsemattomia reaktioita ja tapahtumia. Työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pystymme tunnistamaan uusia sähkökemian sovelluskohteita ja tarjoamaan asiakkaillemme heidän toimintaansa ja prosessejaan parhaiten tehostavia ratkaisuja. Varmistamme oman taloudellisen menestyksemme aktiivisella uusien sähkökemiallisten menetelmien kehittämisellä.

Suomi on sitoutunut merkittäviin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tämä asia on otettava huomioon tästä eteenpäin kaikessa teollisessa toiminnassa, kuljetuksissa ja infra-ratkaisuissa. Haluamme olla alallamme tähän ajatukseen perustuvan liiketoiminnan edelläkävijöitä.