Langaton tiedonsiirto suojausjärjestelmissä

Katodinen suojausjärjestelmä toteutetaan usein hajautetusti, jolloin järjestelmä sisältää tyypillisesti yhden pääyksikön, -aseman ja useita ala-asemia. Asemat kommunikoivat keskenään joko tavanomaisella kuparikaapeliyhteydellä tai langattomasti. Joissakin tapauksissa langaton yhteys on ainoa vaihtoehto, joko kustannusten pienentämiseksi tai fyysinen kaapelointi on mahdotonta esim. rakennus- tai liikenneteknisistä syistä. Leion Oy on toimittanut viime vuosina Norjassa oleviin kohteisiin useita langattomia hajautettuja järjestelmiä.

Langaton tiedonsiirto nopeuttaa monessa tapauksessa asennustyötä oleellisesti, koska tarpeeton kaapelointi jää pois. Siltakohteissa pelkkä kaapeloinnin vaatima telinetyö saattaa olla huomattavan kallista.

-Käyttämämme RF-tekniikka on osoittautunut luotettavaksi, haasteena on joskus signaalin optimointi esim tiheästi rakennetussa ympäristössä, se vaatii lähettimen paikan huolellista selvittämistä, mutta aukeilla paikoilla päästään helposti satojen metrien etäisyyksiin, toteaa Jouko Elfving Leion Oy:stä.